Protestantse Jeugdraad

De Protestantse Jeugdraad (PJR) ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk in de Protestantse wijkgemeenten van Amstelveen - Buitenveldert.
Hierbij willen we in alles wat wij doen uitstralen dat wij geloven dat God naar ieder kind en jongere omziet. Kijk <hier> voor onze visie en uitwerking daarvan.
Voor het realiseren van onze visie heeft PJR, twee <jeugdwerkers> in dienst..

Handweg 119

1185 TW Amstelveen

Gegevens Nienke

  • Op zondag 11 december 2016 vindt de jaarlijkse AdventPakjesActie plaats.
    Zoals u gewend bent worden er met die spullen verrassingspakketjes gemaakt voor bezoekers van inloophuis Makom en de nachtopvang Stichting ...

  • Hoi! Ik ben Nienke van der Heiden, 33 jaar en ik woon in Monnickendam.
    Per 1 september heb ik van Dorien Keus het stokje mogen overnemen als jeugdwerker binnen jullie gemeente. De afgelopen 3 jaar heb ik als JOP ...

  • Kliederkerk is voor kinderen van 0 tot 90 jaar die samen al Kliederend willen ontdekken wat geloven in God en het navolgen van Jezus kan betekenen anno 2016.
    Deelnemers van Kliederkerk zijn dan ook een bonte ...

Op zondag 11 december 2016 vindt de jaarlijkse AdventPakjesActie plaats.
Zoals u gewend bent worden er met die spullen verrassingspakketjes gemaakt voor bezoekers van inloophuis Makom en de nachtopvang Stichting Stoelenproject.
Op deze zondag kunnen in de Kruiskerk, Paaskerk en Pauluskerk weer spullen ingeleverd worden. In de Paaskerk worden vanaf 11.30 uur alle spullen uitgezocht en ingepakt. Helpende handen zijn welkom! Het is ook mogelijk om een financiële bijdrage te leveren via IBAN nummer NL32 INGB 0000526833 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. ‘AdventPakjesActie2016’.

Contactpersonen: Selma van Ee 06-30875994 en jeugdwerker Nienke van der Heiden 0637227676 / info@pjramstelveen.nl

Zie bijgaande flyer voor meer info: ADventpakjesactie

Hoi! Ik ben Nienke van der Heiden, 33 jaar en ik woon in Monnickendam.
Per 1 september heb ik van Dorien Keus het stokje mogen overnemen als jeugdwerker binnen jullie gemeente. De afgelopen 3 jaar heb ik als JOP jeugdwerker gewerkt voor vier gemeenten op Texel en in Hoorn en ik heb daarnaast voor JOP ook trainingen mogen geven. Ik heb gesolliciteerd als jeugdwerker binnen jullie gemeente, omdat uit de vacature bleek dat de PGA-B wil investeren in het jeugdwerk en de (toekomst van) de gemeente en daar wil ik graag aan meewerken!

 

Wat ik leuk vind aan mijn werk? Ik vind het heerlijk om met verschillende soorten mensen van diverse leeftijden te werken, ieder met hun eigen talent, wensen, ideeën en vragen. Om hen te coachen, te adviseren, hen beter te leren kennen, met hen samen te werken, obstakels te overwinnen, successen te vieren, bij de gemeente te betrekken en zo samen het jeugdwerk, kinderen, jongeren en vrijwilligers te laten groeien.

 

Ik hoop dat we een goede, enthousiaste en succesvolle samenwerking met elkaar aan mogen gaan en dat ik mijn steentje bij kan dragen aan de verdere ontwikkeling van het jeugdwerk in Amstelveen-Buitenveldert.

 

Mijn werkdagen zijn voorlopig maandag, dinsdag en donderdag. Na de komst van mijn nieuwe collega (vervanger van Martine) wordt bekeken op welke vaste dagen wij aanwezig zullen zijn op de Handweg. Neem vooral contact met mij op bij vragen, ideeën of om kennis met elkaar te maken. Ik ben bereikbaar via: nienke@pga-b.nl of 06 37 22 7676

 

Ik kijk er naar uit om u en jullie te mogen ontmoeten!

Kliederkerk is voor kinderen van 0 tot 90 jaar die samen al Kliederend willen ontdekken wat geloven in God en het navolgen van Jezus kan betekenen anno 2016.
Deelnemers van Kliederkerk zijn dan ook een bonte verzameling van mensen, die al dan niet een gelovige / kerkelijke achtergrond hebben. Het is een mooie kans om andere gezinnen uit de buurt te ontmoeten.

Locatie : Augusta de Witlaan 2 (Ons Tweede Thuis)
Data: 25 januari en 12 april  
Tijdstip: 16.00-18.15 uur

Opgave / info : Nienke van der Heiden  tel.: 06 - 37 22 76 76; nienke@pga-b.nl
Voor meer info: https://www.facebook.com/KliederKerkAmstelveen

 

www.kliederkerk.nlIn Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

(Ef 1:3-14)